Hagested - Gislinge kirker

GISLINGE KIRKE HAR FÅET NY HJEMMESIDE:

Gislinge Kirke
Mht. spørgsmål om gudstjenestetider m.v. i Hagested Kirke kontakt sognepræst Mikkel Vale, tlf. 5946 1078.